google-site-verification=saQqkrPqUkBDSLi6OD4gQao-9IDfow2cQyo0TjrNUXY

Gotický stroj z věžních hodin

Zrestaurovaný stroj z věžních hodin, stroj s gotickými prvky, zejména 4 nárožní kované sloupy a  oba rámy nesou jasné prvky gotických věžních hodin, srovnatelné s dochovanými hodinami z poloviny 14. století jak z anglie tak z francouzských zemí. stroj je později doplněn tehdy moderním a přenějším Lepautovým kolíčkovým krokem (pravděpodobně koncem 18. století). Původní chod byl zřejmě lihýřový (zachované otvory ve vrchním rámu). hodiny nesou nádherné prvky kovářského zpracování materiálu, svařování v ohni, údery po kladivu, staré závity, a zdobené matice. Rozměry jsou cca 88 cm x 46 cm. Pod stroj je opatřen jednoduchý rám, jež umožní instalaci kyvadla a závaží. Stroj je očištěn od staré asfaltové barvy s ponecháním zbytků starších historických barev, zakonzervován a opatřen ochranným voskem. Na přání zákazníka lze hodiny zprovoznit do funkčního stavu, doplnit kyvadlo a závaží. 

0,00 Kč